Buka Puasa Bersama!

Puasa bulan penu kenikmatan. Ya bethul sekali kalo bulan puasa adalah bulan penuh kenikmatan dan bulan penuh ampunan. (idiot)alau di daerah saya setiap tahun pasti diadakan buka bersama, entah itu dari keluarga yang mampu ataupun sangat mampu. Yah katanya untuk silaturahmi di bulan yang suci. Begitu halnya dengan Kotareyog Komunitas Blogger Ponorogo yang mengadakan mengikuti buka bersama dengan

0 Response to Buka Puasa Bersama!

Post a Comment