04/05/2013

Madyaning ratri, rasa tresna kawedhar...
Sejatining rasa katresnan angambar-ambarbpindha gandhaning kusuma...
Sineksen bumi Reyog langgeng tali asmara...
photographer & web designer, ubuntu & android user | @jidat // sent from my blackberry®

0 Response to 04/05/2013

Post a Comment