lho, ana apa iki?

joh joh joh.. ana apa iki.. midher ngalor ngidul kok ratan kebak gendhera abang ijo kuning biru putih, wit witan dijejeli gegambaran wong dak kenal kang ngumbar cangkem madhu..
lho lho lho, ana apa iki?

1 Response to lho, ana apa iki?