paceklik

yen aku ngresula, asu-asu kae do kaing-kaing ra karoan. hoalah, kok ya ngene-ngene wae lelakonku. urip ra adoh ko gajet lan ra karuan.
saben ndina wis mbukak lahan nggo tandur.. wis tak taburi benih, ben sesok isa panen. tak rewangi elep, nyebar rabuk ben kebal hama ro ben ndang gedhe tur kasil.
byuh, angel ancene, tapi yen dilakoni kanti ikhlas, ra krasa abot kok. pokoke mbukak lahan, tebar winih, di semprot anti hama lan dirabuk, ben kopen lan ngopeni.
paceklik akan berlalu!

0 Response to paceklik

Post a Comment